eg-logo-orig
fb-icon
IN
EliteLegal Sort

GDPR

Elite Gaming - GDPR

Oplysningspligt i forbindelse med indsamling og behandling af dine personoplysninger

Hvilke personoplysninger om dig behandler vi?

Elite Gaming behandler som dataansvarlig de personoplysninger, som du afgiver i forbindelse med din ansøgning om ansættelse i Elite Gaming A/S (i det følgende ”Elite Gaming”).  

Formålet og det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger
Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at kunne gennemføre rekrutteringsprocessen og derigennem finde den rette og mest kvalificerede kandidat til en eventuel ansættelse og for at Elite Gaming kan leve op til de forpligtelser, der følger af lovgivningen.

Vores juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig for at vurdere din ansøgning og dermed muligheden for indgåelse af en ansættelseskontrakt med Elite Gaming og for at overholde de retlige forpligtelser, der i den forbindelse påhviler Elite Gaming, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for din ansøgning som medarbejder, giver du os personoplysningerne for at kunne indgå en kontrakt med os. Du er forpligtet til at give disse personoplysninger, idet konsekvenserne ellers vil være, at vi ikke kan tage stilling til din ansøgning. 

Hvem modtager dine personoplysninger?
Elite Gaming benytter sig af en række samarbejdspartnere, som er databehandlere for Elite Gaming. De databehandlere, vi benytter, behandler udelukkende personoplysninger på vores vegne og anvender dem ikke til egne formål.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Dine personoplysninger opbevares i det tidsrum, der er tilladt og påkrævet i henhold til lovgivningen. Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige at opbevare for at opfylde de formål, de er indsamlet til og for at dokumentere vores ret til behandling af personoplysningerne og vores overholdelse af regler om behandling af personoplysninger og anden lovgivning.

Hvis din ansøgning bliver imødekommet opbevarer dine personoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik for medarbejdere, som du får udleveret ved indgåelsen af ansættelseskontrakten. Efter 6 måneder sletter vi din ansøgning, dit CV og andet relevant materiale.

Hvis du derimod får afslag på din ansøgning, sletter vi som udgangspunkt ansøgningen samt de øvrige personoplysninger på tidspunktet for afslaget og senest 6 måneder efter afslutningen af rekrutteringsprocessen.

Hvad er dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger?
Du har efter persondatareglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. F.eks. har du ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger, vi opbevarer om dig. Du har ret til at få ændret forkerte eller misvisende oplysninger. Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger om dig slettet, f.eks. hvis de behandles i strid med lovgivningen, eller ikke er nødvendige for de angivne formål.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger

Elite Gaming A/S
Grydhøjparken 5

8381 Tilst

CVR-nr. 20155892

Telefonnr.: 70264711Mail: admin@elitegaming.dk