Privatlivspolitik


Privatlivspolitik i forbindelse med besøg på Elite Gamings hjemmeside

1. Introduktion

Når du benytter elitegaming.dk, behandler Elite Gaming A/S som dataansvarlig dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og i henhold til denne privatlivspolitik.

Du kan nedenfor læse nærmere om Elite Gamings behandling af dine personoplysninger og bl.a. få svar på følgende:

 • Hvilke oplysninger indsamler vi om dig? (se punkt 2)
 • Hvorfor og hvordan anvender vi dine personoplysninger? (se punkt 3)
 • Hvilke rettigheder har du i den forbindelse? (se punkt 4)
 • Hvordan beskytter vi dine personoplysninger? (se punkt 5), og
 • Hvordan kontakter du os, hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende? (se punkt 7 og 8).

2. Indsamling af dine personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

Når du benytter vores hjemmeside, herunder når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, eller deltager i konkurrencer eller undersøgelser, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig.

Vi indsamler følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnumre, e-mail, IP-adresse, de mobile enheder du anvender, hvilke nyhedsmails du læser, informationer om din brug af og din færden på elitegaming.dk, oplysninger som afgives i forbindelse med den løbende dialog med dig, herunder spørgsmål og svar i forbindelse med behandling af dine henvendelser, oplysninger om eventuelt afgivet samtykke til henholdsvis behandling af personoplysninger og markedsføring, lagrede informationer fra de enheder, du bruger til at åbne e-mails, samt informationer om din brugeradfærd i disse enheder.

Elite Gaming indsamler personoplysninger via cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik (Cookie politik (elitegaming.dk)).

3. Behandling af dine personoplysninger

Formål

Vi indsamler og behandler oplysninger om dig for at kunne give dig den optimale kundeoplevelse og for at kunne:

 • Identificere dig som bruger
 • Levere de services, du har anmodet om, herunder fremsende nyhedsbreve om Elite Gaming og vores produkter og tiltag som beskrevet i samtykketeksten herfor
 • Føre statistik over og analysere, hvordan du som bruger anvender elitegaming.dk
 • Vise dig relevante informationer
 • Forbedre platformens funktionalitet og vores service, produkter og tjenester
 • Markedsføring som beskrevet i samtykketeksten

Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger

Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af

 • navn, adresse, telefonnumre, e-mail, oplysninger som afgives i forbindelse med den løbende dialog med dig, og oplysninger om eventuelt afgivet samtykke til henholdsvis behandling af personoplysninger og markedsføring, er Elite Gamings legitime interesser (jf. artikel 6, stk. 1, litra f). Ved interesseafvejningen er der lagt vægt på, at Elite Gaming har en legitim interesse i at kunne behandle dine personoplysningerne med henblik på at kunne levere nyhedsbreve og udøve support.
 • personoplysningerne til direkte markedsføringsformål er samtykke (jf. artikel 6, stk. 1, litra a og markedsføringsloven).
 • IP-adresse, informationer om brug af og din færden i vores apps, er samtykke (jf. Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr ("Cookiebekendtgørelsen")).
 • lagrede informationer, herunder hvilke nyhedsmails du åbner og klikker i, er samtykke (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

Dit samtykke til at modtage nyhedsbreve er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte os eller via det "afmelde link", der er indeholdt i Elite Gamings nyhedsbreve. Hvis du tilbagekalder dit samtykke til at modtage nyhedsbreve, er konsekvensen, at du ikke længere modtager informationer om nye spil, konkurrencer, kampagner, events mv. En tilbagekaldelse påvirker dog ikke behandlingen af personoplysninger eller den markedsføring, du har fået inden tilbagekaldelsen.

Overførsel af dine personoplysninger til databehandlere

For at kunne levere vores services til dig, benytter vi os af en række samarbejdspartnere, som er databehandlere for Elite Gaming. De databehandlere, vi benytter, behandler udelukkende personoplysninger på vores vegne og anvender dem ikke til egne formål.

Vi sikrer, at vores databehandlere lever op til en høj standard for databeskyttelse og informationssikkerhed, og at de i øvrigt lever op til relevant lovgivning.

Elite Gaming benytter og overfører dine personoplysninger til følgende databehandlere, som behandler og opbevarer dine personoplysninger: 1) Platformsleverandører, 2) System- og hostingudbydere, 3) Reklame- og mediebureauer og 4) Analysebureauer.

Videregivelse af dine personoplysninger

Elite Gaming forbeholder sig retten til at videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, herunder Spillemyndigheden, SKAT og politiet, såfremt der er mistanke om snyd, misbrug eller anden kriminel adfærd.

Sletning af dine personoplysninger

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt og påkrævet i henhold til lovgivningen. Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige at opbevare for at opfylde de formål, de er indsamlet til og for at dokumentere vores ret til behandling af personoplysningerne og vores overholdelse af regler om behandling af personoplysninger og anden lovgivning.

Hvis du meddeler os, at du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve fra os, vil du med det samme blive blokeret i vores system. Vi stopper samtidigt med at behandle dine oplysninger i dette øjemed.

4. Dine rettigheder

Du har efter persondatareglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. F.eks. har du ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger, vi opbevarer om dig. Du har ret til at få ændret forkerte eller misvisende oplysninger. Du har i visse tilfælde ret til at få dine personoplysninger slettet, f.eks. hvis de behandles i strid med lovgivningen eller ikke er nødvendige for de angivne formål.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor.

· Beskyttelse af dine personoplysninger

Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personlige oplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder. Vi har gennemført tekniske og organisatoriske tiltag, der skal forhindre, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, tabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

6. Ændringer af privatlivspolitikken

Hvis der sker ændringer i denne privatlivspolitik, vil en opdateret version altid fremgå af elitegaming.dk og vil i så fald gælde for vores behandling af dine personoplysninger. Vi anbefaler, at du jævnligt gennemgår privatlivspolitikken, så du er bekendt med den gældende version.

7. Henvendelser og klageadgang

Har du spørgsmål til denne privatlivspolitik, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, se punkt 4 ovenfor, herunder indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, anmodning om rettelse af fejl i dine oplysninger m.v., skal du skrive til os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor i punkt 8.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

· Kontaktoplysninger

Elite Gaming A/S
Grydhøjparken 5

8381 Tilst

CVR-nr. 20155892

Telefonnr.: 70264711

Mail: forhandlerservice@elitegaming.dk

(Senest opdateret september 2018)